Łowieckie

Sztandary łowieckie są dla myśliwych, członków Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) nawiązaniem do wielowiekowych tradycji. Sztandary haftowane towarzyszą członkom PZŁ w uroczystościach oraz szczególnych wydarzeniach. Sztandary łowieckie stanowią ważną część polskiej symboliki łowieckiej. Ze względu na znaczenie i symbolikę jaką cechuje się sztandar haftowany, należy mu się szacunek i honor wyrażany poprzez stosowanie w wystąpieniach ze sztandarami odpowiedniego ceremoniału.