fbpx

Sztandary urzędowe

Sztandar urzędowy wyraża władzę lokalną, regionalną lub państwową. W zwyczaju odwzorowują herb konkretnej jednostki administracyjnej oraz jej imiennictwo. Używane są w czasie celebracji oficjalnych, takich jak święta narodowe, dni miast czy uroczystości państwowe. Są symbolem władzy oraz uwidaczniają ducha danego terytorium.